Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19Ö —
Doch neen, 'k verdenk u niet van zulk een trouwloos feit;
Geen krij^smans hart neemt deel in lage arglistigheid I
Oprechtheid is zijn aart. Wy weeke Herdersknapen,
In stille werkloosheid by 't hoeden onzer schapen
Den wojf bespiedende in zijn listen daar hy loert,
Zijn mooglijk eer tot list, tot argwaan reedst, vervoerd.
Maar weinig achtte gy dien vaderlijken zegen
Op 't ziekbed, voor 't genot eens lekkren heets verkregen.
Gy wist zijn voorkeur voor den Jager, en den grond,
Die, zwsk des ouderdoms, in 't vleescbgerecht bestond;
En 't wilde u niet in 't hart, hoe veel een vaderzegen.
Op 't kinderlijk gemoed, ja zelfs by God, moest wegen 1
Of, weinig had uw ziel heel d* omvang overdacht
Diens zegens voor ons beide en beider nageslacht.
Ik sidderde en bezweek; maar verder zag die moeder,
Die (neen) geen broeder wou verbittren op zijn broeder.
Maar beide hoedende, ook Gods heilbeloftenis
Verzeekreu aan den stam die Hem geheiligd is, —
In 't eind, gy nadert, — en de ontdekking — Welk een beven!
Wat woede' welk een schrik! — Hoe kost gy 't my vergeven!
ó Neen, gy kost niet. 't Was te veel, zelfs in mijn oog:
'k Gevoel het, welk gevoel geheel uw ziel bewoog,
In tijgrenwoede ontstak en drift om wraak te plegen;
En — 'k geef u 't leven op; — maar niet dien Vaderzegen,
'k Betreur u; doch (nog eens!) gy hadt aan 't recht verzaakt,
My erfgenaam des Heils in Vaders plaats gemaakt,
En 't onomstootbre Woord in Almacht uitgesproken,
Is met my, buigend riet, maar door geen macht te kroken.
Treff', treff' me uw lemmer, richt uw pijlen op mijn borst,
Wien treft ge in dit mijn hart? den grooten Vredevorst!
Geen eedbreuk kon me een recht, door God gehandhaafd, nemen
Geen moordspits zal me ook nog 't verkregen Heil ontvremen.
Dat wijkt niet van my, neen, 't blijft eeuwig aan mijn stam;
Aan my was 't reeds bestemd in Grootvaär Abraham.
Geen macht ontworstelt my den zegen diens bevrijders.