Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 195 —
Met «preken? 'k Voel me en hart eu lippen aamenachroeven
Op *t denkbeeld. — Neen. mijn zoou, barst Vrouw Rebekka uit»
Licht werd uws Vaders vloek de vrucht van dit besluit.
Neen, terg den Grijzaart niet op d' oever vaa zijn dagen;
Zijn zwakheid zij ontzien en eerbied toegedragen
V koomt die zegen toe, ontfang hem op uw hoofd!
Uw broeder heeft zich 't recht door 't af te staan, beroofd.
Gy zijt die oudste thands, in Ezaus x>laat8 getreden;
God-zelf nam d' afstand aau, Hy tuige by onze eeden!
Ik zweeg eu huiverde — een verborgen stem weersprak
In 't binnenst mijns gemoeds, en 't was of knak op knak
Mijne aangevochten ziel in 't wagglend overhellen
Verwrikten; neen, geen taal kan zulk een toestand spellen.
Mijn moeder strookt me, en droogt de tranen, langs mijn wang
Afbiggleude in 't getij* van zulk een harteprang:
„Aau my, zegt ze, is 't vergrijp, en, is er iets te vreezea,
,/Gehoorzaani, en — voor God zult gy onschuldig wezen!" —
Gy toogt iu 't woud, en keerde, en bracht het tengre wild;
Bereidde *t; maar om niet: uw arbeid was verspild.
In 't afzijn had de list uw uitzicht voorgekomen.
Mijn broeder, 'k schaam my, ja, zou ik de erkentnis schroomen?
Ik bloos. — Maar gy, helaas! wat deedt, wat gingt gy doen?
Een eedbreuk! — Ezau neen, hier wilde u God voor hoen.
Voor my, ik dacht niet; 'k volgde, en liet mijn bleeke lippen
De woorden van bedrog, my opgelegd, ontglippen,
Van 't geen ik zeide of deed my-zelven naauw bewust;
Op moederzorg en trouw, en Izaaks God, gerust,
'k Misdeed; maar gy....! maar gy, kost gy my 't goed ontrooven,
My voor Gods aanschijn-zelf verzekerd by 't beloven? —
1) Eene verkeerde constructie, reeds vroeger opgemerkt. Zyn
zwakheid is subject van zij ontzien, daarentegen bepaling
van zij toegedragen. Zuiver zou de constructie ziju: Zijn.
zwakheid zij ontzien en haar^zy eerbied toegedragen.