Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 194 —
'k Ontzet, Gy reikt me uw hand en dringt my ze aan te vatten.
„Mijn pijlboog eu mijn zwaard, zie daar een Ezaus schatten 1
„(Herneemt ge.) In *skrijgsmans vuist voegt ploeg noch herderstaf
„Ik sta u blij te moê mijn kudde en rijkdom af,
„En heel dat uitzicht op een Nazaat zoo verheven,
„God hoort me en staaft het woord: 't is alles u gegeven!" —
Gy weet het, of ik dankte, en op mijn knien.... Maar hoe
't Gevoel u afgeschetst! Rebekka juichte ons toe;
Gy-zelf verweet u niets, en de eerste gouden dagen
Vernieuwden; beider hart was vrij van zorg en knegen:
En wat verschilde ons ook, in 't onbenijde lot.
De naam van Erfgenaam by onverdeeld genot!
Den Vader slechts alleen wiens hart gy hadt verkregen,
Moest de afstand dieu gy dcedt op 't zorglijkst zijn verzwegen,-
Zie daar al 't onheil eu heel d' oorsprong van ons leed!
Rampzalig is 't geheim, welks vonkling, steeds gereed
Om uit te barsten, met het dekkleed spot! 't Zijn kolen
In de asch bedolven, maar tot zoo lang slechts verholen
Tot de adem van den wind zich opheft iu de lucht.
Dau stijgt de laaie vlam met klaatrend stormgerucht
En ruist door de ooren, dekt den hemel met heur wolken
Van damp, en trekt elks oog naar de ongedekte kolken.
De blinde Vader, die op 't naadrend eiuduur wacht
Dat hem verzaamlen moet by 't heilig Voorgeslacht,
"Wil zijn geliefden zoon, zijn hoop, zijn eerstgeboren,
Thands vestigen in 't recht hem by de wieg beschoren.
Hy roept u, wenscht zich *t hart te sterken door een beet
Van 't wildbraad door uw hand hem dikwerv* toegereed,
En dau zijn zegen op uw schedel uit te spreken:
Een zegen, die uw eed, uw afstand, moest verbreken,
En my, rampzaalge, van de hoogte.... Neen, 6 neen,
*k Voleiud niet, 'k heb dat uur onlijdlijke angst geleèn.
Wat zal ik? — Gy, gy zwijgt; zal ik hem 't hart bedroeven