Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLASSIEK LETTERKUNDIG PANTHÉON. 30 Cents per
1. J. Cats, 82-jaerig leven, en Afbeeldinge van het huwelick enz.
2—3. J. van Vondel's Hekeldichten, met de aant. der Amersf
uitg., uitgegeven en toegelicht door Dr. J. Bergsma. 2e verm. dr,
4. J. H. van der Palm, Geschied- en Redekonstig Gedenkschrift
van Nederlands Herstelling in den jare 1813, met eene histo-
rische inleiding van Dr. H. T. Colenbrander.
5. P. Langendijk, Quincanfpoix, en Arlequin Actionist, met inlei
ding en aanteekeningen van Dr. C. H. Ph. Meijer.
6 en 88. PI. Poot, Gedichten, gek. en gesch. d. Cd. Bnsken Huet
7. J. Cats, Hofgedachten, en Inv. Ged. op voorv. Gelegentheden
8. J. V. Vondel's Lucifer. Treursp. Met inl. en aant. v. Dr. J. Bergsmai
9 en 25. C. Huijgens. Korenbloemen. Nederlandsche Gedichten.
Met inl. en aant. van H. J. Eymael. Eerste en Tweede deel
10. "W. Bilderdyk, Avondschemering.
11. J. Cats, Doodkiste voor de levendige.
12. J. V. Vondel, Adam in Ballingschap. TJitgeg. d. Dr. E. T. Kuiper
13—15. W. Bilderdyk, Krekelzangen. Drie deelen.
16. J. Cats, Gedachten op slaapelooze nachten.
17. J. van Effen, (Bloeml. u. d. Speet, van) d. Dr. J. v. Vloten. Ie Dl
18. P. C. Hooft, Granida. Uitgegeven en toegel. door Dr. F. A. Stoett
19. P. C. Hooft, Gedichten. He deel door A. W. Stellwagen.
20. W. Bilderdyk, De ziekte der Geleerden door P. Kat Pz.
21—22. S. Stijl, Opkomst en bloei der Nederlanden.
23. Vrouwe K. W. Bilderdyk, Poëzy.
24. J. Cats, Ouderd., Buytenlev. en Hofged., op Sorghvliet. I en II
26—27. W. Bilderdyk, Navonkeling. Twee deelen.
28—29.-Rotsgalmen. Twee deelen. I
30. P. Langendijk, De "Wiskunstenaars en Papirius, met inleiding
en aanteekeningen van Dr. C. H. Ph. Meyer. j
31. Bloemlezing uit de werken van Nederlandsche Dichters defl
xrx; Eeuw, door A. W. Stellwagen, Ie deel, 4e druk. "
32 J. van Effen, (Bloemlezing uit den Spectator van) He deel. j
33. J. van Vondel's Joseph in Dothan. Treurspel. Met aanteekeningei
van Dr. P. A. Stoett.
34. A. Loosjes, Pz., Al de Dramatische werken. Eerste deel. Franl
van Borselen en Jacoba van Beijeren.
35—38. W. Bilderdyk, Mengelingen. Vier deelen.
39. J. Cats, Ouderdom, Buytenleven, enz. Derde deel.
40. J. V. d. Vondel's Gysbreeht van Aemstel. Treurspel. Met inlel
ding en aanteekeningen v. Dr. C. H. Ph. Meijer. 3e herz, druk
41. P. Langendijk, Xantippe. Blyspel.
412. W. Bilderdyk, de Muis- en de Kikvorschkrijg.
43. A. Loosjes, Pz., Dramatische werken. 11. Charlotte v. Bourbon
44. W. Bilderdyk, Willem van Holland. Treurspel.
45—46. J. Cats, Tachtig-jaerige bedenckingen.
47. W. Bilderdyk, Cinna. Treurspel
48. - Kormak. Treurspel.