Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 193 —
ól Zalig (zachtte ik dan) wiens bloed hem *t licht zal schenken!
En zonk in mijm'ring weg en pijnlijk overdenken;
Tot gy me als uit een droom terug riept met een lach,
Meer grenzende aan den spot, dan eerbiedvol ontzag:
„Wie onzer (was uw taal) zal 't oogenblik beleven!" —
Dat woord is me in de ziel als ingegrift gebleven.
En uw verachting van dat voorwerp trof my diep,
't Doorklonk mijne ooren by mijn nachtwaak; als ik sliep;
By 't nederleggen op mijn leger; by 't ontwaken;
Mijn rust was weg, en 't hart scheen in mijn borst te blaken
Als cindels, met een gloed die d' ijzerbout doorweekt.
Met diepen zucht op zucht mijns ondanks aangekweekt. —
't Geviel nu — maar ó neen, wat zijn gevalligheden?
Hy die den loop beschikt van 't wislend hier beneden,
Bepaalt elk oogenblik wat t' eiker reiz' gebeurt;
En blind is, die in 't lot Zijn vrijmacht niet bespeurt: —
't Was eenmaal, dat ge, en moê van 't lang en vruchlloos jagen»
En hongrig, aan mijn disch een schotel spijs kwaamt vragen;
(Ach, immer wist ge u blij verwelkoomd en onthaald,
En dienst met wederdienst, en dank met dank betaald!)
Een smaaklijk linzenmoes, mijn avondspijs, was reede,
En loeg uwe eetlust toe. Behoefde er drang of bede
Om 't u te schenken? Neen! Mijn boezem aarzelt niet;
Maar, daar gy 't oog verdiept in 't donkre voorhoofd ziet,
Beschouwt ge me, en gy vraagt. — Niet uwe, een andre honger
(Dus zeg ik,) foltert me af. Ach waarom ben ik jonger
Dan gy geboren — of, is aan 't geboorterecht
,De zegen Abrahams, des aardrijks heil, gehecht!
Ach! waar 't verkrijgbaar voor een wareld! —■ „Gy mijn broeder
|„(Dus zegt ge) ó weeke ziel, steeds schootkind van uw moederl
|„Wat is me een zegen, die een' naneef, uit mijn bloed
(Ontsproten, mooglijk is, daar ik hem derven moet?
,Ik zal die heilspruit nooit aanschouwen, 'k ben des zeker.
,Meer is me een moesgerecht en tintelende beker.
,'k Verkoop u 't erfrecht voor dees enklen schotel spijs:
,'t Genot des levens is van eindloos hooger prijs." —
ten berge, bildebdyk i. 13