Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 191 —
JACOB AAN EZAU.
Indien ze uw rust niet stoort, ontfang uws broeders groet,
ó Ezaul ze is geweld van uit een rein gemoed,
U minnende, achtende, en waardeerende, en ontziende.
En dat nw vijandschap, uw zielswrok, nooit verdiende,
'k Weet, gy beschuldigt my, bedreigt me, en zoekt mijn dood.
'k Gevoel den grond dier spijt, die my dien boezem sloot.
Die me altijd open stond, wanneer we als jonge knapen
In lotgemeenschap (ik met d' eerstling uit mijn schapen
Die 't blijde vooijaar schonk; gy, met de ruige vacht
Eens evers wit beschnimd en bloedig vaa de jacht,)
Te huiswaart keerende, in elkanders armen vlogen
Met lachjens op 't gelaat en blijdschapvonklende oogen;
En, hand in hand geklemd, by 't knappend avondvnur
Den zonnegloed des daags vergaten; zoet en zuur
Als broeders deelende; op nw vangsten en mijn zuivel
(Omringd van 't brakgehijg en moedig windgesnuivel
Uws veldstoets en 't gesnork des wachthonds van mijn kooi,)
Vergast; eer 't hart zich nog aan de eerzucht gaf ten prooi.
En Vaders zpgenkns, eenparig voor ons beide,
In zijn geliefde zoons den voorkeur onderscheidde,
Dien 't weeke moederhart aan de andre zij' veellicht
Vereffnen wilde door een zorgl^k tegenwicht;
Gevaarlijk middel voor de broederlijke liefde.
Dat, verr' van stelpingskracht, slechts nieuwe wonden griefde!
Van toen ontmoetten we ons in 't zelfde zielsgevoel
'fiet meer; ons hart vervreemdde en werd elkandren koel;
'a, min door vriendschap dan door zelfzucht aangedreven,
Verd ons de inschiklijkhefd tot grond van 't samenleven.
Jammerlijk verval voor 't eens aandoenlijk hart!
a deelen we in elkaar genoegens meer dan smart;
^ijn herderlijk beroep werd voorwerp van uw smalen,
n ik — belachte uw jacht en hongrend boschverdwaicn.
eheel onze inborst werd weêrstrevig aan elkaar,