Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 190 —
„„Maar *k zwoer mijn Kerk en koning trouw
„„Die ï) breken.... kan ik niet:
„„En, broeder! — ó "Wat twijfeling! —
„„"Wat vreesselijk verschiet!
„„Mijn hand — met broederbloed bedrupt
„„In weerwil van mijn hart? —
„„Mijn hart — verzaker van zijn eed? —
„„6 Duldelooze smart! —
„„Neen, Hemel! dat vermag ik nooit.
„„Waar ik mijne oogen sla,
r,„'t Is vloek aan de eene en de andre zij',
„„En 't wroegen volgt my na.
„„ó Dat ik in dit oogenblik,
„„Een' broeder, lang gezocht,
(Dus zegt hy met een diepen zucht),
„„In de armen sterven mocht! —
„„Ja, dat ik in dees teedre stond,
„„Van uwen arm bekneld,
„„In 't smaken dezer reine vreugd
„„Nog schuldloos wierd' geveld 1"" —
„Mijn broeder (roept zijn broeder uit);
„Ja, gave ons beider God
„Te sneuvlen aan elkanders hart
„Door een en 't zelfde schot!" —
Hy sprak. Het flikkert van den wal.
En eer men 't buldren hoort.
Heeft de eigen kogel uit een slang 2)
Hun beider borst doorboord.
1818.
Versta: trouw. 2) Eene soort kanon.