Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
— 188 —
„„Hoe smartlijk me ieder bloeddrop valt
,;,;Die van mijn lemmer leekt;
„;,Maar 'k beb geen vijand in dit land,
„„'k Behoor het toe, als gy;
,;„En 't is in weerwil van mijn hart,
„„Wien uwer ik bestrij,"" —
„Hoel (sprak de Staatsche,) Hollands bloed I
„Dat tegen Holland vecht 1" —
„„*k Werd, kind, by Spanjaarts grootgebracht;
„„*k Ben aan hun Kerk gehecht."" —
„Is 't mooglijkl kind..,.? Aan Spanjes kust?" —
„„Nog naauwlijks derdhalf jaar,
„„En, Wees door beider Oudren dood,
„„Hervond ik *t leven daar." —
„Uw Vader?" — »«Was een stugge Fries,
„„Een zeeman, nooit versaagd.
„„Een schipbreuk wierp ons dfiar op 't strand.
„„Doch waarom dus gevraagd?"" —
„Zijn naam?" — »„Wat zou diens Vaders naam? —
„„Die 't leven my behield,
„„Diens naam nam ik als kweekling aan,
„„Door dankbaarheid bezield."" —
„ó Wist gy.... Neen, verheel my niets,
„Ik verg dit, vreemdling, spreekI
„Mijn bloed ontroert by 't geen gy zegt;
„Geheel mijn hart wordt week. —
„Ja wist gy----Vreemdling, nogmaals, spreek.
„'k Weet zelf niet wat my drijft;
„Maar, zeg my, zeg me uws Vaders naam;
„Geheel mijn bloed verstijft." —
„„Zijn naam"" - „ó Meld hem I" - „„Van der Zaan,""
„Gerechte Hemel! hoe!
I