Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 187 -
Nu juich ik in mijn roof. Maar Hemel, welk een spijt 1
Ach! dat ik, vóór dat feit, onschuldig waar gestorven!
Baldadige (roept ze uit met angelscherp verwijt)
Gy hebt mijn nieuwe pruik (die zóó veel kost) bedorven,
1822.
DE TWEE BROEDERS VOOR BOMMEL.
(In 15 99.)
/;Wie zijt gy, krijgsman zoo vol moed,
»Met wien ik gistren streed:
„Wiens arm my reeds met d' eersten slag
„Het voorhoofd duizlen deed?
,/t Was de aftocht-roffel van de trom
„Die u mijn oog onttrok;
„Maar 'k voel den zwaardslag nog op 't hoofd,
„En hier in 't hart, den wroL
„Kom thands, vernieuwen wy 't gevecht,
„En toon'we wie wy zijn,
„De kans moet tusschen ons beslist.
„Uw leven, of het mijn!" —
Dus sprak voor Bommels sterken wal
De stoute Van der Zaan,
Die onder Nassaus vaandels vocht.
Een Spaanschen krijger aau.
De Spanjaart ziet verwonderd op.
En, „„Brave makker, neen,
„„(Dus zegt hy) niet om ijdlen roem!
„„Ik vecht uit plicht-al leen.
„„Aan 't kalfsvel i) deed ik eenmaal eedi
„„'k Gehoorzasjn als dat spreekt,
1) De trom,