Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmmmm
— 186 —
Vijfmaal was zy dus verschenen by een Kraamfeest op de Burcht,
Vijfmaal was het jonge spruitjen door onzichthre hand verwurgd;
Elke hoop op Kroost verwelkte by elke uitgeschoten bot;
En de onzichthre hand werd kenbaar van een gruwelwrekend God,
Sedert vielen muur en torens in verwoesting op den grond;
En een puinhoop werd tot kenmerk waar het slot van Moy bestond.
1822.
ADEL.
Nafcimur, et pariter qua fimus origine nati
Prodimus. —
wallius.
Geboren, toonen wy uit wie wy zijn gesproten.
En de Ouderlijke stam is kenbaar aan de loten 1
Zoo brandt in 't brieschend ros, dat eens in 't oorlogsveld
De kniën voelen zal van d' opgezeten Held,
De moed van 't edel ras door oog en borst en spieren.
Geen aart van d' echten tuk verzaakt zich in de dieren!
En, wien 't a&loude bloed door hart en aadren zweeft,
Gy, Mensch, verloochent gy, wier adem in u leeftP
Verfoeisels van deze aard, aan H zelfgevoel ontzonken.
Gaat, wordt tot slaaf van 't geld, of gaat met tytels pronken.
Wie ware grootheid aamt en echten heldenmoed,
Diens tytel is zijn naam, diens rijkdom is zijn bloed.
1822.
DE GEROOFDE HAIRLOK.
*k Bad dikwerf om een lok van Agnes schitterend hair;
Zy weigert, 'k Vraag 't op niéuw als blijk van wederliefde;
Vergeefs. Ik neem in *t eind een gunstig kansjen waar.
En vat met stoute hand een sluw verborgen schaar.
Die, eer zy 't merken kon, een Godlijk vlechtjen kliefde.