Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 18S -
Gants onkenbaar aan elks oogen, rijst zy eindlijk van den grond.
Graaft een lijkkuil met heur nagels, tot een grafterp opgerond.
Die in 't hangen van 't gebergte, 't oog der wandlaars tot zich trekt;
En stort daaglijks lijksgebeden op den steenhoop die ze dekt; —
Bidt een kinderloos verwelken over 'i gruwzaam Moordslot af;
Dat het, wie het ooit bewoue, tot vervloeking zij en straf;
Dat des bloedhonds stam verdwijne van het oppervlak der aard.
En met hem, de roekelooze, die den naam van Moy bewaart.
Hy verging, en liet geen loten; hy met heel zijn tak, verging,.
En zijn leven was verkwijnen in gewetensfoltering:
Ieder morgen voegde wroeging by de wroegingvolle nacht.
Maar die vloekbeê blijft bestendig tot het laatste nageslacht.
Neen, geen Zoon zal ooit zijn Vader, zoo lang deze Burchtwal staat,
't Grijs en wagglend hoofd beschutten voor eens bittren vijands smaad.
Of zijn stervende oogen luiken met een kinderlijke hand;
Maar zijn erfgoed steeds vervallen op een verren aanverwant.
Op een vijand, dien hy haatte, — op een vreemde zonder recht.
Die den tytel van dit erfgoed aan een naamloos wapen hecht.
En, steeds kinderloos verstervend, 's Hemels wraak getuigen moet,
Voor 't verraderlijk vergieten van het eens verzoende bloed."
Hierop schatert ze uit van lachen, met een ijsselijk geluid.
Alles beeft en drukt zijne ijzing in een stoorlooa zwijgen uit.
„Ik (vervolgt zy) ben die droeve, die van elk verlaten Maagd,
„Die haar jammer zestig jaren aan den Hemel heb geklaagd.
„Ik, ik ben die Margareete; ik, die op de dorre hei'
„Sedert zestig lange jaren om mijn dierste panden schrei,
„Ik misvormde, havelooze, maar wier beê de Hemel hoort,
„En wier bloed hier vast blijft kleven op dit gruwelhol van moord,"
Alle vreugde waa verdwenen, en de morgenstond brak aan;
Maar niet één der feestelingen, of hy scheen ter dood te gaan.