Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜM
— 184 —
„Uitgebleekt zijn deze lokken en mijn baan ia afgelegd;
„Morgen leg ik 't hoofd toch neder en betaal Natuur haar recht.
„Maar uw Al va zal me een Zoon zijn, en uws Vaders schim ten zoen,
„Door een zee van bloed en vlammen Urquharts roem herleven doen,
//Valt de Jongling voor uw Vader, beef Jan, Margareete, beef!
„Wacht dan dat de vloek uws Vaders over uw gebeente zweef! —
„Doe hem leven, doe hem slaken, en mijn zegen blijft u by!
„Zegen van een stervend Vader, dierbaar aan een Kind als gy!" —
Snikkend borst zy los iu tranen, eu, als ving haar boezem lucht,
„Laat, laat Alva leven," riep zy, met een hartontscheurden zucht,
/,Volg' hy my naar Komris hoogte!" — En, met d* ijsselijksteu
kreet
Vliegt zy naar de woeste heide, zelve onwetend wat zy deed.
Daar, daar zit zy op die heide, op die kale dorre hei',
Hoort haar noodgegil herhalen door den weergalm der vallei;
Hoort den doodsnik van haar Vader in elk ritslend windgeril,
En beantwoordt elke rilling telkens met een nieuw gegil.
Twee paar Wreedaarts, naauwlijks menschlijk in 't afschuwlijk norsch
gelaat.
Brengen straks een draagbaar nader, overdekt met rouwgewaad.
„Hier, hier (zeggen ze,) is uw Vader dien gy hoofdloos wederwacht,
„En uw Minnaar aau zijn zijde, met hetzelfde zwaard geslacht." —
Daar, daar leggen ze op den heuvel beide lijken voor haar neêr;
Beide bloedig, voor haar oogen; — zy gevoelt of denkt niet meer!
Niet een zucht of traan ontwelt haar, maar versteenend, dag en nacht.
Houdt zy by die overblijfsels onder sneeuw en hagel, wacht.
Sneeuw of regen moge dalen; storm of onweer loeie of blaas.
Slaaploos zit zy by die panden, onverwrikbaar van haar plaats.
Schrikt hyeen en roofgevogelt' met haar woeste blikken af.
Nu, gepaard met aaklig huilen, dan, met krijschend hondsgeblaf!
1) Kumri ligt in Perthshire.