Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 183 —
IJIings vliegt ze en valt den Minnaar op het hevig kloppend hart,
Hijgend met gebroken adem, en het spannend oog verstard.
„YTy, wy sterven met elkander (roept zy), laat mijn Vader vrij,
„Ook de doodkist zal ons zoet zijn aan eens teêrgeliefden zij* 1
„Smaak* mijns Vaders grijsheid vrede! rnst' de zegen op ons graf!
„Als de wraak des moorders beendren lang vermorseld heeft tot kaf,
„Zal ons *t mastbosch stil en lieflijk overweemlen met zijn blad,
„Tot wy met elkaar ontwaken, waar geen traan het oog ontspat.** —
ürquharts wangen liepen over als hy zijn Margreete zag,
Hy bedwong zijn zielsontroering met een pijnelijken lach.
Maar nu scheen hem 't hart te ontsluiten, 't rimplig voorhoofd trok
zich strak.
Baar hy 't oog van Moy zag branden, dat van dolle spijt ontstak.
Statig beurt hy 't hoofd naar boven, als verheven over *t leed j
Kijzig, of hem *t pak der jaren van de matte schouders gleed;
Vurig, of hy al de woede, waar zijn wrokkend hart van barst,
In den donder had vergaderd, die door oog en tanden knarst.
„Valsch verrader! was 't u wellust, dat ge een vijand foltren moogt,
„Vrees en schaamte schokt uw binnenci;*, daar gy op uw offers oogt,
(Bus, dus ratelt hem die donder dwars door 't oor en ingewand;)
„Maar ik zegevier en dartel by dit knellen van mijn baud!
„En ó gy, myn dierbre Bochter, gy, uws Vaders hoogste roem!
„Gy, herroep die keus van wanhoop en uws braven minnaars doom.
„Bees verraderlijke torens, waar zoo menig bloed in vloot,
„Zullen dit mijn rif bewaren, en eens boeten voor mijn dood.
„Zoude ik leven tot verachting, zonder wreker, zonder eer;
„En mijn schaamte gaan verbergen aan den boord van Lochness
meer i)?
„Aan den boord dier zelfde baren die mijn helden uit den strijd
„Nimmer weder zagen keeren met beschimping of verwijt!
liochness, een streek lands aan de Ness. B.