Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 182 —
Daadlijk worden zy in ketens door den stormwind van de nacht,
Verr' van Margareetes armen, naar het kerkerhol gebracht.
Daar verduren ze in de kluisters, onder dit, dit juichend Slot,
Achter gindsche grendel-valdeur, eens gevangen' vijands lot.
Geen drie dagen nog vervloten, of aan 's valschen Dwinglands voet
Ligt eene jonge Maagd te baden in onstelpbren tranenvloed.
Om een Vader, om een Minnaar; om hun leven, of hun leed
In de dood te mogen deelen; en — die Maagd is Margareet.
's Wreedaarts mond vertrok tot lachen, 't Was de lach van woesten haat.
Zich in 't wanbedrijf verheugend, die hem doorblonk op 't gelaat.
Mooglijk dat hy thands met wraakzucht 't eens noodlottig uur herdacht.
Toen zy 't aanbod van zijn liefde, met zijn dreigen, had veracht.
„Neen, (dus sprak hy,) van Margreete mag de beê niet vruchtloos zijn;
;/k Zal om haar één offer sparen, hoe ik my ter wraak verpijn'.
„Maar het ander ('t is gezworen) moet mijn erfwrok thands voldoen :
„En het zij aan haar verbleven, wien zy 't leven wil behoên,
•jyWil ze een Minnaar die haar aanbidt, nederdomplen in het graf,
„Voor het leven van den Grijzaart, hem die haar bet leven gaf?
„Wil ze eens Vaders zilvren hairen met zijn weinig drupplen bloeds
„Overspalten, voor de wellust van een zoete bruiloftskoets?" —
Hoe verstomde daar Margreete, by dien meer dan donderslag!
Hoe versteef haar long en adem! hoe verging haar oog en dag!
Spraakloos stond zy, zonder tranen, zonder teekens van gevoel;
Als een steen, zich-zelv' onwetend, aan wat storm hy sta ten doel.
Spraakloos stond zy; onbewogen; zinloos, duizlende, en versuft:
Twee misvormde spooksels rezen uit de donkre kelderkluft *).
Spooksels? — Ach, het was haar Vader, 't was haar teedre harten-
vrind,
Tusschen wie zy moest verkiezen, toegezegde bruid en kind I
1) Kluft, Kil. klucht; kluft, crypta, grot. 't Woord komt van
klieven, kloof, cn beteekent dus eigenlijk spleet.