Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
-- 181 —
*t Was hier vreugdefeest als heden, 't galmde er over muur en trans,
By het omgaan van den beker, by het zwirlen van den dans.
Plechtig was hun eed gezworen, en de aaloude veet gesmoord.
En hun beider macht, vereenigd, overtrok den Nesserboord
Stokoude Urquhart werd verachterdi stram, en lang reeds afgestreen j
En met hem reeds Alvaas 2) erfzoon, die zijn zijde bleef bekleen.
Alvaas Erfzoon, die zijn leven aan dit Krijgshoofd had verpand,
's Grijzaarts dochter teder minde, zich ook vleide met heur hand.
Achl eenstemmig was die liefde; onverdeeld hun beider vlam;
Zy, haars Vaders eenigst spruitjen; hy, de laatste van zijn stam.
Donker was de lucht betogen, en de stormwind bruischte fel;
Aaklig galmde 't nachtuilknappen dwars door rotsvallei en del.
Ook de gitzwarte onheilsvogel roeit hen krassende over 't hoofd.
Door geen weergalm van de bosschen, door geen loofgedruisch, ver-
doofd.
Onverhoeds treft onder 't trekken hun een jachthoornklank in 't oor.
En het blinken van een lemmer doet zich in den schemer voor, .
H Zwaait in 't rond, en honderd handen grijpen in één oogenblik
In de toomen van hun paarden, als de rijders, blind van schrik.
Urquhart is ontbloot van weêrstand, eer hy nog van aanval weet;
Alva slechts verheft den sabel met zijns stafnhuis wapenkreet.
„Staat, gy heldenl wijkt, verraadrenl" roept hy, maar men ant-
woordt niet.
En zijn lemmer spat in splinters, zonder dat hy vijand ziet.
Hevig stort hem dit op 't harte; diep verzucht het, eindloos diep.
Daar het zich zijn zielsgeliefde, zijn toekomstig heil, herriep.
Achl in plaats van 't lieve lachjen dat zijn gantsche ziel bewoog,
Staat hem daar hetdonkre voorhoofd van dentrotschen Moy voor 't oog.
ï) Ness, een rivier, waarvan Invernefs-fhxre genoemd is.
2) Alva of Aylva, de naam van een stam, onderhoorig of ver-
want aan dien van Urquhart. B. Lemmer, van den stam
lem, lam, ik sla.