Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 180 —
Een kromgebogen Best verschijnt.
Met onheil op 't gelaat.
Haar oog staat hol in 't rimplig hoofd
En grijnzend ziet zy rond!
En de adem van een Helschen geest
Scheen walmende om haar mond.
Het „Leve en bloei' het huis van Moyl"
Klonk nogmaals om haar heen,
Maar sterft, daar zy dien mond ontsluit
In 't hart ontzettendst neen!
Neen, roept ze, en wederhaalt dit neen;
En 't ploft op ieders ziel.
Niet anders dan of 't Hemeldak
Heel de aard te pletter viel.
In eens verstomt al 't feestgejoel.
En alles staat verward;
En vreugdevuur en toorts dooft uit.
En siddring grijpt in 't hart.
Zy blikt de gastrij grommende aan,
En schudt het ijle hair;
Geen adem geeft de zakpijp meer.
Geen toon ontspringt de snaar.
2;Genoeg gedarteld en gespeeld,"
Dus bromt haar holle kaak;
„Hoort thands een andren toon van my,
„Een toon van bloed en wraak!"
„Zestig lange jaren rolden over deze burchttin rond,
Sints zichÜrquhart^) door den vrede met den Heer vanMoy verbond.
Het eigenlijke woord is bestemoeder; een bestje is een
grootje. Best, de superl. van bet, beteekent meer, verder,
dus van grootmoeder klimt de geslachtsboom tot bestemoe-
der. 2) Urquhart, de naam van een stam, vijandlijk aan den
vorigen. B.