Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 179 —
DE VLOEK VAN 'T BURCHTSLOT MOY i).
— Negligis immeritis nocituram
Postmodo te natis fraudem committere? —
hoeatius.
Wat fcestgebtal op 't staatlijk Moy!
De toren voert de vlag;
De pikton zet door 't vreugdelicht
Het slot in vollen dag.
De wapens blinken in de lucht.
Van onder op verlicht.
Op *t donkerblaauw der holle nacht
Het Landvolk in 't gezicht,
't Krioelt op 't voor- en achterplein
Met zang en dans, in 't rond.
En de Echo mengt zich aan 't gejuich
By *t dreunen van den grond.
Op H kraambed in 't geheimst vertrek
Ligt 's Burgheers Echtgenoot,
En drukt een lieven Zoon aan 't hart.
Ontbonden uit heur schoot,
;;Een Zoon! een Zoon! een Erfgenaam
;;Van 't overaadlijk huis!"
Dus galmt het al in dronken vreugd
Door 't daavrend volksgedruisch. —
De nacht gaat om, de dans verslapt,
ï Het feestvuur gloeit nog flaauw,
Doch veel en zakpijp murmlen nog
By 't rijzend morgengraauw.
Als uit een hoek van 't bergpoortplein,
In jammerlijk gewaad.
*) Moy, de naam van een ouden Schotschen stam en hun
Burcht. B.