Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 177 —
Die schoone, die hy met zijn God had verzaakt,
En die van zijn hand hier de marteldood smaakt!
„6 Gruwel!" Dus zucht hy. Versteend staart hy ze aan,
Eu voelt zich den boezem van wroegingpijn slaan.
Maar 't Kruisheir dringt voort, als een stroomcnde vloed,
En drenkt thands zijn spietsen in vijandenblocd.
De Kurd, de Kalmuk, Saraceen, Arabier,
*t Valt alles en zinkt voor de Christenbanier j
En de arenden vliegen naar 't slagveld om buit,-
Tot daar zich 't gebergte aan het middelmeer sluit,
De slag is voorby. Maar wie is 't die daar ligt.
Met stuipen van wanhoop in 't grimmig gezicht? —
En wie ligt daar by hem met bloed overspat? —
't Is All)ert, en zy, die hy schendig vergat,
Zy vond van heur minnaar geen naricht by 't hcir;
Vermomt zich als Paadje, en omgordt het geweer
En waant hem te wreken op 't Hogars-gebrocd
Wanneer zy het leven des Konings behoedt.
De schoone begroef men in melkwit gcsteent':
Maar gieren verslonden zijn vleesch van 't gebeent:
Zijn beenders verstrooiden, zijn stam is vergaan,
En de eeuwige vloekspraak vermeld sint-albaan.
De Luit van de Zangers herdenkt in hun lied
Het lot van Klaudine en die haar verried;
En gy, wien de harten van tederheid slaan,
ó Scheukt aan heur onheil een enkele traau.
1822.

Geweer is ieder wapen, waarmede men /.ich weert, ver-
dedigt, hetzij een schietgeweer, degen, sabel enz. In de betee-
kenis van degen vindt men veel zijdgcwcer, b.v. „Ziju hand
omklemde 't zijdgeweer." De Buil.
ten beftge. bildeedyk i.
12