Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 176 -
Men tort met de lansen verwoed op elkaar;
Trompet en tymbalen verdoven 't misbaar;
Maar Albert werpt ruiters en paarden omveer,
En Boud'wijn, de Koning, bezwijkt voor zijn speer.
De Koning zinkt ruglings en schokt in de zaal;
Zijn bloed sijpelt neer door de voegsels van 't staal;
En eer hy zich weder ten afweer verheft.
Zwaait Albert den sabel die zekerder treft.
Daar heft hy zijn vloekzwaard den Vorst boven 't hoofd.
En 't had dien voorzeker de hersens gekloofd.
Maar de axt van een Paadje die tusschen hen snelt.
Houwt dwars door zijn tulband met mannengeweld.
De slag was zoo hevig dat Albert zich boog.
En 't Kruisschild des Konings hem schitterde in *t oog.
Bedwelmd en onwetend van 't geen hy bestond,
Ontglipt hem d Jezus den bevenden mond.
Het zwaard gaf een zucht en zijn vloekkracht verdween.
Het vloog uit zijn vuist, en men weet niet, waarheen.
Doch (zegt men) een Poeldraak der zwavelvuur-kom
Bracht daadlijk het lemmer den Vuurgeest weerom.
Hy beet op zijn tanden, en sloeg met zijn hand
Den moedigen Paadje ten zaM uit, in 't zand.
Daar rolde de helm en het aanzicht was bloot;
En, eer het nog de oogen voor 't levenslicht sloot,
Zie daar blonde lokken, bevlekt met haar bloed,
En waterblaauwe oogen, die vonklen van gloed;
En 't maagdelijk aanschijn, den minlijken mond.
Die eenmaal zijn hart aan Klaudina verbond I
Zy, die tot zijn redding uit boeien en nood,
Geen zeegevaar schuwde, geen onheil of doodi
Van helen, hal, geholen, van denzelfdcn stam zijn
hal, halm, hol, hullen, heler, held.