Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 181 -
Naauw over den drempelvan de innigste cel.
Omgeeft hem de draaiwind der Macht van de Heil'.
Het rammelt en davert, en in dit gerncht
Verschijnt nu de Vuurgeest op vleugels van lucht.
De rots sloeg aan 't loeien, waarheen hy bewoog:
De vlam op het outer verhief zich om hoog:
De bergen ontborsten en schroeiden het kruid.
En riepen aan 't aardrijk den Vlammenvoogd uit.
Onmeetlijk in grootte, wanschapen van vorm,
Is 't weerlicht zijn adem; zijn stem is de storm.
De pols van Graaf Albert hield regel noch slag.
Wanneer hy den Vuurgeest in 't aangezicht zag.
Zijn hand hield een sabel, doortinteld van 't vuur;
De Libanon schokte met burchtgrond en muur;
„Neem (sprak hy) dit staal, dat u alles verneêrt,
„Zoo lang gy niet weder den Kruisgod vereert," —
Eerbiedig ontfangt hy, geknield in het zand,
't Omwolkte geweer uit de omnevelde hand.
De vuurvlam verflaauwde, de donder deinsde af.
Daar 't spook op zijn luchtwiek den tempel bogaf.
Nu wapent zich Albert by 't Heidenenrot;
En strijdt tegen vrienden. Verlosser, en God.
Geen kracht, die de kracht van zijn wapen gelijkt I
De Zeisman 2) herstelt zich 1 de Kruisvaan bezwijkt.
Van Libanons bosch tot aan 't Westersche meir,
I Dreef de aard in een bloedbad van Christenenheir,
Tot Boudewijn-zelf, uit Jeruzalems vest,
I Hem tegen kwam trekken, tot weerstand geprest.
I') Eigenlijk trerapel, van trampen, vanwaar het frequent,
lampeten. De Turk; aldus naar zijn krom gebogen zwaard,
nals eene zeis.