Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 178 —
,'t Gaat wel met onze oorlog in 't Heilige land:
,Reeds viel ons Napluza, reeds Rama in band.
,Onze adel is moedig, gelijk hem betaamt;
,Het Kruis is verwinnend, de Maan wordt beschaamd.' —
Een goudene keten (een gift voor een Vorst!)
Met parels doorschakeld hing af van haar borst;
/,Och Pelgrim (dus zegt zy, en werpt hem die om,)
„Heb dank voor die troostmaar, waardoor ik bekom I
«Maar Pelgrim, ai meld my! ook hebt gy misschien
„Graaf Albert, den dappre, by 't leger gezien.
„Als 't Kruis overwon en de Maanstander dook,
„Was hy niet de voorste, en de zegenrijkste ook?" —
,Och, Jonkvrouw, het knopjen groent lief aan den boom;
,Het water is helder als 't welt tot een stroom;
,üw burchtmuur staat stevig; en hoog zweeft uw hoop;
,Maar alles is vatbaar voor ramp en verloop.
,De knopjens verwelken; de donder ontbrandt,
,En laat van den bnrchtwal slechts puinhoop en zand;
,De stroom raakt vermodderd; de hoop heeft gedaan. —
,Graaf Albert — nam ketens — op Libanon — aan.' —
Nu schudden haar kniën, haar blosjen verschiet;
Maar liefde doorvlamt haar, dus weifelt zy niet,
„Mijn Albert (dus zegt zy), de mijne voor God!
„Ik red u voor eeuwig, of deel in uw lot." — «
Eluks tuigt zy een ros met gevleugelden voet;
Eluks grijpt zy een slagzwaard, dat dorst heeft naar bloed;
Eluks scheept ze in een vaartuig met goud overhoopt.
Op dat zy Graaf Albert de vrijheid herkoopt.
Doch weinig denkt Albert aan haar die hem mint,
Of wat hem als Christen of Ridder verbindt.
Een Heidensche schoonheid wischt alle drie uit,
Pes Sultans van Jaffa bekoorlijke spruit^