Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 171 —
PRINS WILLEM DE VIJFDE.
De waardige Erfgenaam der dengden van zijn Vaderen,
In de eerste knop der jeugd van Oudrenzorg ontzet;
De hoop en 't heil des volks, maar speelpop van verraderen;
Van ware deugd vervuld, maar door geen deugd gered.
Het vreeslijk wraakuur sloeg voor Neêrlands hastaarttelgen;
En hy, ten prooi aan 't leed, had God-alleen tot troost:
Hy stierf, en moest den kroes van 't grievendst leed verzwelgen;
Maar de Almacht heeft zijn ramp vergolden aan zijn Kroost.
1832.
MIJNE EGA.
De Weêrhelft, my door God, tot troost en hulp van 't leven
Genomen uit het hart en zeegnend weêr gegeven.
Die met my, ééne ziel, door 't zelfde vuur ontgloeid,
In onverdeeld gevoel van liefde samenvloeit.
1822,
SINT ALBAAN.
Ziet, ziet gy dat Burchtslot, zoo vast en zoo hoog?
En ziet go die Jonkvrouw met tranen in 't oog?
En ziet ge dien pelgrim van 't Heilige land?
Dien hoed met die schelpen, dien staf in zijn hand')?
„Gy Pelgrim van 't Oosten, ik bid u, hou stand!
„Wat brengt gy voor nieuws uit het Heilige Land?
„Hoe gaat het met de oorlog daar over het meir?
„Hoe maakt het onze adel, betracht hy zijne eer?" —
De kleeding eens pelgrim^^