Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 170 —
Vergeefs beschreide 't Volk met toegenepea strot
Zijn vrijlkeid en zijn recht in 't u beschoren lot,
En vloekte 't addrennest, uit Loevestein gekropen
Om Land en Staat en Kerk in d'Unieband te slopen j
De woede en wraakzucht holde en 't toomeloost geweld
Hield de oppermacht des Leeuws in wolvenklaauw gekneld,
Maar de Almacht sprak — 't was uit, de moedwil sloeg aan 't beven,
t Verraad stond op; de moord maakte aanslag op uw leven;
Doch vruchtloos: 't is God-zelf wiens beuklaar u behoedt;
Geheel de Christenheid is vrij door uwen moed;
Ons Vaderland herryst in nooit gekenden luister.
En England dankt aan u het breken van zijn kluister;
De Gal verzinkt in smaad, verachting, machtloosheid;
En de eeuw verschijnt niet weêr die niet uw dood beschreit,
ó Willem, eindloos meer dan Staatsman, Vorst, of Krijger,
Wiens boezem Maurits paarde aan d'onvolprezen-Zwyger!
ó Keere uw geest te rugl Uw wijsheid en uw zwaard
Vereenigd, anders niets, behoudt de schokkende aard!
1823.
PKINS WILLEM DE VIERDE.
De brave en schraudre Vorst, na vijf en dertig jaren
Mishandlings door 't geweld dat Neerland hield verdrukt,
In 't recht zijns stams hersteld by 't nijpen dier gevaren
Waar niets dan Nassaus huis de Belgen aan ontrukt.
By 't woên der Burgertwist, in hevig Oorlogsblaken,
Door wijsheid, moed, en zorg, gelenigd en gebluscht,
Met nooit gelijkbre trouw en onvermoeibaar waken,
Door 't heerschen op elks hart, hersteller van de rust.
y die iu weldoen leefde, en, onbekwaam tot wreken,
Zijn haters niet verplette in 't zegenvol gebied,
Maar, midden in zijn loop aan 't Vaderland bezweken.
Zijn huis aan 't eedgespan van muitren overliet,
1822.