Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 169 —
PRINS FREDRIK HENDRIK.
Zijns broeders kweekling in de kunst die Maurits schiep,
Die H loof dat Maurits plantte om 't edel hoofd mocht snoeren,
In Staatskunst meer verfijnd, in doorzicht minder diep.
En min dan hy geschikt om 't roer van staat te voeren.
Die Maurits spoor verliet, en weekheid koos voor tucht.
Maar d'onberaden stap beklaaglijk moest ontgelden;
Zijn grijsheid zag veracht, zijn arbeid zonder vrucht;
Doch de eernaam niet ontviel van de echt Nassausche helden,
1822.
PRINS WILLEM DE TWEEDE.
De minnelijkste Vorst, de hoop van 't Vaderland,
Die vroeg in 't oproernest den moedwil lei aau band.
Daar 's Vaders ouderdom en 't geen hy had geleden
Hem aanmaande om in tijds in Maurits spoor te treden;
Ontijdig weggerukt in 's levens dageraad.
Als lang begrimde prooi van dollen Vorstenhaat.
Vergeefs behield Gods hand hem *t aangevochten leven;
Een vloekbre Nessus gift doet raonstertemmers sneven.
Itaalje biê de dood in handschoe, kelk, of spijs;
Hier reikt men ze openbaar op Nederlandsche wijs.
1822,
PRINS WILLEM DE DERDE,
ü roemt geen stervlings mond, Bevrijder van Euroop,
Van 't eerste luchtgegolf dat in uw boezem sloop.
Van d' eersten straal van licht waarop uw oog mocht staren.
Mishandeld en verdrukt door aartsgeweldenaren.
1) Een hemd, waardoor hem het gevaarlijke ziektegift der nog
niet uitgezworene kinderpokjens ingeslagen werd. B.
I