Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 167 -
Zoo lach en verblijden
In jammer en lyden
Voor 't schemerend Westen des levens vergaan.
Zoo H zingen en springen
Voor 't bandenverwringen
Verwisseld, in min dan een vlachtigen wenk,
't Zijn alles slechts bloemen
Waarop wy hier roemen;
't Is alles een daauwdrop, een morgengeschenk.
De luister der oogen,
Met nevels betogen,
Ja, zenuw- en voeding- en spierkracht verkwijnt.
Ook oordeel en reden
Bezwijkt met de leden.
En 't leven verwaassemt, vervliegt, en verdwijnt.
1821.
PRINS WILLEM DE EERSTE.
De glorie van zijn stam, en Neêrlauds dierbre Vader;
Wien God, en niets dan God, in 't vredig harte lag;
De ZWIJGER; Staatsman, Vorst, en Oorlogsman te gader,
Maar Christen in 't gemoed, in wandel, en gedrag.
Die alles onderstond voor 't handenvrij geweten;
Geen zucht voor Grootheid had, maar Waarheid, maar Geloof,
En, daar hy 't Vaderland ontweldigde aan de keten,
Zich-zelf en al'zijn bloed blijmoedig gaf ten roof.
Schuw, Hoogmoed, schuw zijn graf! Ontziet het, Ongodisten,
Wendt de oogen van zijn stof, weêrstrevig bastaartkroost!
Hy werkte en leed en stierf als Heilandvaste Christen:
En gy, wier lof hem smaadt, ó Volkberoerders, bloost I
1822.
i