Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 165 —
Herstel en heelkruid wees ik af,
En haakte naar de dood.
Mijn hoop was de andre zij' van 't graf,
Waar aan mijn hart zich overgaf.
Mijn wensch zich in besloot.
Doch neen, by eiken krak en knak
Ontglipte ik elk gevaar,
Hoe krank en uitgeput en zwak:
En wat de sterkste stammen brak.
Weerstond ik jaar aan jaar.
Mijn God! in zwakheid slechts is kracht;
Te buigen is weêrstaan.
Door lijden wordt de daad volbracht.
En wat de stervling wijsheid acht,
Is wangevoel en waan.
't Bleef alles nevel voor mijn oog
En raadsel voor mijn ziel.
Geen oopnend uitzicht dat niet loog!
Geen poging, dan 't bereik te hoog!
Geen doelwit, of 't verviel!
't Was al, verwarring voor 't verstand,
En wanhoop voor 't gemoed.
Hier, stormwind die my boeide aau 't strand;
Daar, zucht naar 't ware Vaderland,
Maar, ondoorwaadbre vloed. —
Toen rees me in 't hart een morgenstond,
En 'k zocht my-zelven door.
't Was daar, dat ik de keten vond
Die aarde en hemel saam verbond.
En 't echte levensspoor.
'k Vond daar den spiegel vaa 't Heelal,
Door Gods volmaaktheên klaar:
Pen jiiensch, i» 't jammerlijkst very^^
i