Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 163 —
En 't kleinste vliegjen, hoe gering,
Vervult den zelfden wezenskring
Met 's Hemels adelaar.
Ik zag in alles nut en doel,
En alles in verband.
Toch ben ik meer dan paddestoel.
Dus zei my 't innig zielsgevoel;
Dus raamde mijn verstand.
Neen, voor my-zelven ben ik niet;
Ik ben tot hooger wit.
Dan waar dat leeg gewoel op ziet.
De vlam, die door mijne aders schiet.
Mijn innigst, leert my dit.
Zy rijst, en heft mijn hijgend hart
Tot hooger dan dit slijk,
't Is alles hier vergeefsche smart,
Heel 't leven, overwolkt met zwart;
En ik, een levend lyk.
Zoo dacht ik, en mijn hoofd zeeg neer.
Ik sluimerde in en sliep;
Maar 'k vond njy-zelf mistroostig weêr
In *t hartverknagend boezemzeer
Dat me eindloos wakker riep.
Geen dartelende ringelduif
Bestak my hupplens moê
Met lovertjens uit Venus huif.
Noch drukte met haar donzen kuif
Myn neigende oogjens toe.
Geen palmstruik boog zich over my.
Geen myrth of lauwrenspruit;
Geen lelie hief zich aan mijn zij',
Geen veldvink goot zijn melody
Omtrent mijn slaapstee uit*