Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 162 —
ó Waarom dan ontsloot Natuur
Ons de oogen voor den dag?
Waartoe dat prikklend levensvuur
Wiens aandrift rust vergunt nocli duur,
Zoo niets het voeden mag?
Men eet, men drinkt, men slaaft en wroet;
Om geld, om eer, om waan:
En — 't hongren naar een hooger goed,
't Gevoel der nooddruft van 't gemoed
Wordt nergens mee voldaan.
De Jonkheid dartelt. Grijsheid kwijnt,
En 't leven vliedt daar heen
In onrust die het hart verpijnt.
Om enkle schaduw die verdwijnt
In zorg en nageween! —
Dan zeeg ik met een diepen zucht
In 't frisch en mollig gras,
En dacht aan boom- en akkervrucht.
En 't koestrend stoven van de lucht
Voor dier en veldgewas.
De regen laaft het dorstend veld,
En 't telgjen 2) heft het hoofd;
Het rijsjen knopt, het botjen zwelt;
De tak die naar den plukker helt.
Gaat zwaar van voedend ooft.
Van 't edelst tot het nietigst ding,
't Sluit alles in elkaar;
ï) Laven, causat. werkw, van leven, eigenlijk doen leven;
later heeft het de beteekenis van drenken gekregen. 2) Telg,
van telen, eigenlijk te lig, een tak, een twijg. Meestal
wordt het in den oneigenlijken zin gebezigd van spruit, kind,
kroost.