Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 161 —
HERINNERING AAN MIJNE KINDSHEID.
Non sine Dis animosus infans.
horat.
Wanneer ik, nog een teder kind,
In 't eenzaam van den hof.
Meer mijmerziek dan speelsgezind.
Het hoofdhair zwierende in den wind,
Een somber plaatsjen trofj
Dan greep my soms eene ijzing aan.
Wanneer ik de oogen sloeg
Op de intree van de levensbaan.
Die 'k eens als Jongling in moest gaan,
En naar bestemming vroeg.
Dan zag ik als met afschrik rond
Op eiken levensstand;
En delvend naar mijns harten grond.
Of ik er 't minste trekjen vond
Aan zulk een doel verwant?
'k Zag alles walglijk, nietig, laf.
En zonder pit of kruim,
Van vorstenkroon tot bedelstaf;
En 't scheen my alles ledig kaf.
Of borreling van schuim.
Ia dit dan 't al waar men voor zwoegt?
Dus vroeg ik reis aan reis.
De lust waarin zich 't hart vernoegt?
De prijs waar elk om zweet en ploegt?
Des grooten Scheppers eisch?
Is dit des levens moeite waard?
Dit, waardig dat men wierd I
Dit, heel des menschdoms deel op aardl —
En is niets beters ons gespaard
Van Hem die 't Al bestiert?
ten beege. bildbedyk i. 11