Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 159 —
'k Berustte, dag aan dag, in wat my dc arbeid gaf,
£q rustig hing mijn hart van Gods voorziening af.
Zijne overdrevene mededeelzaamheid, onverschilligheid voor alle
„stoffelijk goed," —
„Voor my is 't atofiijk goed ontbloot van alle waarde,"
— het verkeer met koning Lodewijk en sommige hovelingen,
'tgeen groote uitgaven eiscbte, het herhaaldelijk veranderen van
woonplaats bij het verleggen van den koninklijken zetel; dat al>
les heeft er het zijne aan toegebracht, dat in de lente van dat
jaar zijn inboedel voor schuld verkocht werd.
Maar ó, geef krachten! Roep, ó roep my van mijn wacht.
Eer waanzin me op het laatst het zuizlend brein verkracht*.
Gy ziet het woelen, ziet het koken, ziet het bruischen!
Laat, laat me nw hoogeu wil niet roekloos tegendruischen.
Ik vraag geen wraak, ó God! ik vraag lankmoedigheid.
i Lankmoedigheid vroeg hij, om al die rampen gelaten te dra-
gen; het vertrouwen op Hem had hem eens begeven, een brief
Iwas reeds geschreven om na zijn dood te openen, hij had bijna
Jde les gevolgd, zoo vaak ontvangen:
]n — hebt ge *t dan zoo kwaad? neem Katoos kloek besluit;
: „'t Aardrijk is gemaakt voor Cezar, *k wil er uit.**
doch:
Uw gunst was *t, die my spaarde.
Gy hebt me, ó groote God en Heiland, steeds behoed
Voor Filosofen deugd en Filosofen moed!
|iep hy dankbaar uit, toen hij zijne zwakke krachten weder ver-
imelde en er iu de jaren 1811 en 1812 leerdichten, meester-
Sukken van poëzie, zijne pen ontvloeiden : de Geestenwareld.
Echt, het Waarachtig Goed, de Schilderkunst en het
fscheid, waarin hij den val van ons land betreurt, doch in
jn slotzang troost met dc voorspelling van Hollands verlossing.