Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 157 —
En gy, valleien, gy, ó rotsgalm, die in 't rond
Den naam van Pedro hoorde uit haar bestorven' mond
(Terwijl zy nederzeeg) en dnizendwerv* herhaalde.
Wat deed het, dat uw stem niet met dien naam verstaalde?
Helaas! gelijk de bloem, die H weidende oog verrukt,
Door de onbescheiden hand van 't steeltjen afgeplukt,
Op 't Maagdlijk hoofd verwelkt, van glans en kleur verstoken,
Zoo ligt de onnoozle daar, ontijdig afgebroken.
De Lenteroos verdween van 't hemelschoon gelaat.
En 't loodblaauw zwolg den gloed van 't levende inkarnaat.
Mondegoos dal verstomt, van diepen rouw bevangen:
Geen blos, geen lachjen meer versiert der maagden wangen;
Geen rei, geen maatzang meer, geen feestgalm wordt gehoord.
Heur tranen vloeien slechts. Zy vloeien eeuwig voort,
En vlieten tot een bron, aan wier verglaasde plassen
Het spieglend bloemtjen treurt, met majolein doorwassen;
IWier altijd ziltig nat haar oorsprong niet verzaakt.
En Ines gruwzaam eind den nazaat kenbaar maakt.
1808.
Na Camoens vrij gevolgd. Os Lusiadas. C III, fin.
OP DES KONINGS AFBEELDSEL.
Het goud der Diadeem blink* schittrend om de hairen,
Het maakt den luister niet van Hollands LODEWIJK:
Majolein, marjolein, eene plant. -) Haar oorsprong, nam»
Le tranen, die zout bevatten; men spreekt van zilte tranen,
|en zilten vloed, bijv,:
Belast u met dien zilten vloed;
De droeve zanger heeft geen moed
Die tranen op het graf te plengen
Der gade, nooit genoeg bcschreid.
Bojigkh.