Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 156 —
Licht dat die tranea iets op 't tijgerhart vermogen,
Die hier geen menschlijk hart, geen vaderhart bewogen:
Daar lonk' me in 't lief gelaat van miju onnoozel kroost.
De man voor wien ik sterf, nog laafnis toe en troost 1"
Alfonzus is geroerd; hy voelt bet hart zich breken;
Vergeven zal hy —? ach! hy moet zijn grootheid wreken.
En 't wederbarstig volk, of 't onverbidlijk lot.
Gedoogt die zachtheid niet. Het gruwzaam beulenrot,
(De Grooten van zijn Hof, ó onbesefbaar woeden;
Wat plicht en Riddereed d' onnoozle dwingt te hoeden!)
Rukt, tegens schoonheid, deugd, en huwlijkstrouw, en eer
Het moordend lemmer uit, eu Ines is niet meer!
Zoo plengde op Trojes asch, van Pyrrhus hand doorstoten,
Haar moeders laatste troost uit vijftig huwlijksloten,
(Een lijdzaam lam gelijk, voor *t slachtmes opgevoed)
De teedre Polyxeen haar onbezoedeld bloed.
En bood, den wrok ten zoen, die onuitbluschlijk brandde,
Achilles wreede schim een maagdlijke offerande.
Zoo, Ines, vielt gy ook, ten prooi van laffen moord.
Die boezem golft niet meer, van 't vlijmend zwaard doorboord.
Die paarien cn albast in zuiverheid beschaamde.
Waar liefde, en trouw, en deugd, op zetelde en in aamde.
Die oogen, in wier glans een hemel zich ontsloot,
Zijn toegemuurd voor 't licht, ontluisterd door de dood.
Den woestaarts koomt niet op in de oubeweegbre harten,
Dat Pedro, Pedro leeft, en welk een wraak zy tarten.
Gy, zag uw alziend oog die heillooze ondaad aan,
ó Gy, wiens vlekloos licht te rug weekt op zijn baan.
Wanneer gy 't kroost, als spijs, den Vader aan zaagt richten.
En kost ge, ó zuivre Zon, dit gruwelstuk verlichten?
ï) Polysena, dochter van Priamus, door Achilles bemind, werd
na Troje's verwoesting op 't graf van Achilles geofferd door
Neoptolemus of Pyrrhus, zoon van den held.