Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 155 —
In 't deerlijkst angstgeachrei en hartbeweeglijkst klagen,
By 't afzyn van den Prius in ketenen geslagen,
Beschouwt zy 't tweetal zoons, de pandtjens van zijn min,
En wanhoop neemt haar hart, maar voor haar zelv' niet in.
Naar 's hemels kristallijn verheft zy schreiende oogen.
Ach! oogen, welker blik een' rotssteen had bewogen,
Het harde staal vermurwd, eens tijgers hart geroerd;
I (Helaas 1 de keten hield haar handen vastgesnoerd.)
Dan werpt zy ze op het kroost, zoo minlijk, zoo onnoozel,
IHaar prangende om de kniën met kinderlijk gekozel:
l„Zy Weezen (roept zy nit!) ó Hemel, ach! verhoe 't!"
lÉn voert dees veege taal hunn' Grootvaär in 't gemoet: —
„Zoo 't grimmig ongediert, geschapen tot verdelgen,
|Wier leven moorden is, en vlietend bloed te zwelgen —
00 't roofgevogelt'-zelf, dat, drijvende op zijn pluim,
3p prooi en slachting aast in 't ledig hemelruim,
'en kreet der onschuld hoorde, en, vatbaar voor haar kermen,
|t Verlaten wichtjen redde, uit moederlijk erbermen; —
't Oosten op de duif van Ninus kindschheid boogt,
)f de uier der Wolvin den tweeling heeft gezoogd; —
„ó Gy, in wien 't gelaat een menschlijk hart doet wachten,
jZoo 't menschlijk is, een vrouw (onweerbre vrouw !) te slachten,
m dat haar weeke borst voor teedren gloed bezweek,)
'utzie hun kermende angst en kinderlijk gesmeek!
'eet uw verwinnende arm uw' scepter uit te breiden,
p al wat weerstand biedt verderf en dood te spreiden,
Voeg barmhartigheid by deugden zoo beroemd,
n geef haar 't leven weSr, die uw gestrengheid doemt.
„Verban me in *t Schytisch ijs, in 's warelds middaggloeien,
m eindloos, zonder hoop, in tranen weg te vloeien :
uit me in, in 't midden van 't afgrijslijkst woudgediert,
"aar leeuw en tijgerwelp van dorst en honger giert.
De wolvin, die de tweelingbroeders Romulus en Remus zoogde.