Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 154 —
Mondegoos frissche stroom zag in zijn vruchtbre daien
Haar schoon en teder oog langs beemd en heide dwalen
Terwijl zy 't steil gebergt' en de echoos om haar heen
Den naam herhalen leerde, in 't minnend hart gesneên.
Die min beandwoordt hy, van wedermin aan *t blaken,
Die, mocht hy 't, voor die min de Rijkskroon zou verzaken
Die 't jeugdig hoofd verwacht, Alfonzns dierbre Zoon.
Zijn ziel gevoelt alleen voor Haar betoovrend schoon.
Dat waart hem steeds voor 't oog in zoete hersenbeelden,
In streelend nachtbedrog van droomen vol van weelden;
En wat hy hoort of ziet, of met zijn* geest ontwaart,
't Is Ines, zy-alleen, zijn eenig heil op aard.
Geen hoogstbegeerbre hand van machtige Vorstinnen,
Of Pedro slaat baar af. Wat zou zijn ziel beminnen!
Wat is er, zuivre min, het geen gy niet veracht.
Waar eens *t vermeesterd hart zich opgeeft aan uw macht! —
Van *t glansrijkst echtontwerp voor zijnen Zoon bevangen.
Door 't Vaderhart gepord, genoopt door staatsbelangen.
Ziet de oude Vorst dien Zoon zich weigreu aan zijn* wil,
En hoort des Volks gemor om 's Prinsen liefdegril.
Vergramd, besluit hy straks des minnaars plichtverbreken
Op *t zoo gevaarlijk schoon der minnares te wreken,
Verzekerd dat alleen het plengen van baar bloed
De vlam versmooren kan van zulk een* liefdegloed.
Helaas! wat razerny heeft hier dat zwaard geheven,
Dat eertijds in zijn hand het Moorsch geweld deed beven,
En thands, dc spijt ten dienst van d' opgeruimden Vorst,
Een weerloos offer dreigt en schuldelooze borst!
Voor 's Konings throon gesleept door woedende barbaren.
Vermurwt zy *t Vorstlijk hart: het helt om haar te sparen,
Maar 't wreed, onmenschlijk volk, door helsche drift gespoord.
Raast woedende om den throon en dringt op Ines moord.
ï) Helt, overhellen, genegen zijn.