Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 153 —
Bescheen hem van omlaag. Een siddrlng greep hem aan,
Wen een onzichthre hand zich in de zyne kleefde,
Hem opvoerde, en met hem den Ethersfeer doorzweefde,
En Segol, Segol, riepl,.,...
En hier viel den dichter de veder uit de hand. Zijn leerling,
de dichter da Costa, heeft in zijne gecommentarieerde uitgave van
dit Epos, nit de afgewerkte zangen trachten op te sporen wat de
verdere loop van dit gedicht zou geweest zijn.
Uit de bundels in deze jaren verschenen willen we slechts
eenige gedichten laten volgen:
INES DE GASTRO.
veehaal,
Alfonzus keerde nu, na duizend Oorlogsdaden,
In 't blijde Vaderland, met lauwren overladen.
En hopende in een' Vree voor zoo veel bloeds gekocht
De zielsrust, die de held op 't veld der onrust zocht.
HelaasI beklaaglijk lot waar de eeuwen van gewagen!
Wat delven we uit het graf voorby ge vloten plagen!
Wat halen we op van haar, die, rampvolle Echtgenoot,
Een Koningskroon verkreeg, maar (Hemel!) na haar dood!
Gy waart het, gy alleen die lust schept in 't verscheuren
Van harten, wreede Min! Gy, bron van eindloos treuren!
Gy hebt haar schuldloos schoon versmoord in eigen bloed,
Als of ze als vijandin weerstaan hadde aan uw' gloed,
't Is, Wreedaart, dan gering, door tranen heen te waden,
jEn, dartiende op uw' throon in 't zilte vocht te baden;
|Gy eischt, baldadig wicht, en eerder rust gy niet,
iDat ook het menschenbloed langs uw altaren vliet!
Aanminnige lues mocht den zoeten voorgeur smaken
|Van de eerste bloem der Jeugd, ontluikende op haar kaken,
[n die bedriegbre hoop, die kalme vreugd van 't hart,
Ke 't wreevle Lot niet duldt dan tot verzwaar van smart.