Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
— 152 —
De schilderingen van de herhaalde tochtfm der reuzen, ven de
gevechten tusschen dezen en de Kaïnieten, van het overtrekken
van de rivier zijn vol leven, vol kracht; uit alle spreekt nog het
verlangen van den jongen knaap naar den krijgsdienst. Zijn held,
Segol, de gemaal van Zilfa, die de dichter stellig, in een zijner
volgende zangen, bij Noach verplaatst zou hebben, huldigt nog
de afgodendienst; doch getroffen door een van Euos otferzangen
door een grijsaard, roept hij uit:
Neen, Régol.... neen, dit zijn geene Aardsche zangen I
Die Godheid, die gy meldt, gaf ze in. Die Godheid leeft!
Die is het dat ik eer; die, voel ik, dat me omzweeft!
.......... . , . 'k Bid geen Maan,
Geen Starren, 'k roep geen Zon tot mijn bescherming aan,
. ...... . Hem koomt het bloed der lammeren.
Hem 't smokend rundervet op 't heilig outer toe!
Hy zij des aardrijks God, wanneer ik *t bukken doe!
En na de overwinning op den vijand behaald te hebben, laat
hij zijn leger rusten en sterken tot nieuwe krijgsbedrijven; hij
echter is onrustig:
ó (Roept hy hijgende uit) Gy, eetiig hoogst Vermogen!
Gy, zoo Gy beden hoort, ó sla uw heilige oogen
Op Segol — op dit stof dat Segols ziel omkleedt!
Geef kalmte aau 't lijdend hart, dat wegsmelt in zijn leed!
Ach! 'k wilde 's aardrijks kroon, 'k hergeef haar. God der Goden,
U zij ze, en U-alleen, geen* stervling aangeboden!
Geen middelbaar gezag op lucht of firmament,
Maar toon U, sterke God, word Segols hart bekend 1
En
Nu hief een wervelwind hem hooger dan de wolken.
Hy zag de drijvende aard en waterblaauwe kolken
Zich wentlen in de verte, en 't scheemrend licht der maan