Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 151 —
Sloot allen rugkeer af, en 't vonnis werd vervuld,
Dat, van dat unr af aan, zijn ongeboren loten
Uit Godenheerlijkbeid in 't jammer neêr moest stoten.
't Gedoemde paar vlood heen, het lichaam der oudren verloor
den hemelgeest.
Die veerkracht, die 't verhief en uitbreidde in de lucht,
En 't nam die logheid aan, waar onder 't velddier zucht.
Wy mogen, met een lijf, uit fijner stof geweven.
Op d' adem onzer borst door lucht en ruimte zweven.
En zwieren naar 't ons lust, verheven op den stroom
Des Ethers, heemlen door, tot 's warelds buitenzoom
En ^aar 't oneindig Niet de nooit beklimbre bogen
Van 't hemelvol Heelal met nevels houdt omtogen.
Wy spannen *t lichaam uit, en schenken lucht en licht
jEen' doorgang, die 't verbergt voor aangreep en gezicht:
lOf doen het, meer verdikt door itoflijk samentrekken,
|En, weer biên aan 't gevoel, en, *t oog ten voorwerp strekken.
Het Reuzenvolk, uit Kaïns zaad gesproten,
.....Een volkstam, breed van schouderen,
!n meer dan menschlijk sterk, onkundig van zijne ouderen,
in als dc distel, of de rups van 't dorrend blad,
''erschenen, onbewust van wie bet oorsprong had;
. , . , De tederheid van vaderlijke zorgen,
moederlijke zucht was dit geslacht verborgen;
ïu opgegroeid in 't woud, by berg- en boschgedrocht,
'"as menschlijkheid hun vreemd en menschelijke tocht:
^erworpen bastaardkroost, met de intree van het leven
Jit schaamte of wederwil 't verderf ten prooi gegeven,
[aar dat van wolf en beer, bewogen door 't gehuil,
speen gezoogd had met de welpen in hun kuil,
fot dat ze in rijper kracht, by wie zy deernis vonden,
lermoordden, en verwoed hun voedsters zelfs verslonden;
In, vijand even zeer aan alles wat bestaat,
tiei leefden dan van roof, en moord, en gruweldaad.