Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 150 —
licht den zoon van Elpine en haren hoogcn minnaar, eindigende
met den „Zondvloed," waaruit alleen Noach, ,;de profeet onder
het zondige menschdom," en zijn huisgezin gered werden. Slechts
vier en een halve zang werden in korten tijd voltooid, toen da
dichter, door huiselijke omstandigheden gedrukt en verplet door
onze inlijving bij het keizerrijk, voor immer de „epische dicht-
veder" nederlegde.
Nieuwe wezens schiep zijn dichterlijk brein: Paradij smen-
schen en Reuzen.
Paradij smeuschen, geesten, de kinderen van het eerste
menschenpaar voor zijn val geteeld. Een dezer geesten, de min-
naar van de door hem verleide Elpine,
......uit Kaïns stam, maar opgevoed by Seth
En met geen godendienst, geen wulpsche lust besmet.
Zy, schoonste uit heel uw' kring; zy, wees; uit 's vijands banden
Verlost, wanneer hy week uit de ingenomen landen;
En, door Metbuzalah tot tucht en deugd gekneed,
verhaalt haar zijn afkomst en de lotgevallen zijner broeders:
ElpineI 't is ééu stam, waar uit wy beide dalen.
Ja, de eerste stervling gaf ons 't aanzijn uit zyn bloed:
Maar my, in Edens hof,- van fijner geest doorvoed
Dier heemlen, welker lucht dien blijden Hof doorwemelt;
En hun, wier spruit gy zijt, reeds balling en onthemeld.
Gy weet: dat eerste paar, der Englen zorg en vreugd.
Leefde opgehoopt met heil, in onvergangbre jeugd.
Onvatbaar voor 't besef der eens bezuurbre kommer:
En sleet zijne eeuwigheid in Edens zuivre lommer,
In volle zaligheid en onbeperkt genot.
De hooger Geesten zelfs benijdden 't heerlijk lot.
Het viel, het overtrad en werd naar de aard verdreven.
Om aan d' ondankbren grond zijn druppend zweet te geven.
Het vlammend zwaard der wraak, en meer, 't besef der schuld,
Nam. uit den kring der Sethietsohe schoonen.