Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 149 —
En zuchtend nederzeeg op zijner kindren graf
Geniet, ö Vaderland, geniet zijn kranke tonen!
ü zijn ze als 't hart gewijd, waarin de deugden wonen;
En, schept de ontstelde geest ooit lichtnis in zijn troost.
Gedenk, ó Nageslacht, uw' Dichter in zijn kroost!
Reeds vroeger had de dichter twee meesterstukken van Sopho-
cles in onze taal overgebracht, doch eerst in 1808 verscheen een
oorspronkelijk drama, in drie dagen geschreven en aan koning
lodewijk opgedragen. Het was de Eloris de Vijfde, uitmun-
tende door juistheid van karakterschilderingen.' Weldra volgden
zijn Willem van Holland, de Cinna naar Corneille en de
Kormak. Terzelfder tijde dichtte zijne egade de Elfride en
vertaalde de Iphigenia van Racine.
Elius en Eloris IV waren slechts proeven geweest van het-
geen de dichter in zijn ONDERGANG DER EERSTE WARELD
op episch gebied zou leveren.
Ik zing den ondergang van d' eersten Wareldgrond,
Eu 't menschdom dat, met Hel en Duivlen in verbond,
I In gruwelen verhard, Gods Hoogheid durfde trotsen
IEu 't aardsche Paradijs beklautren langs zijn rotsen,
ITot de Almacht, woratlens moê met Adams zondig bloed,
iDes aardrijks bodem sloopte en omkeerde in den vloed,
IWat adem baalde op 't droog van d'afgrond in deed zwelgen;
■Één huisgezin behield in 't algemeen verdelgen;
■En, op 't verbrijzeld puin in lager lucht verspreid.
Het sterflijk kroost vernieuwde, en 't zaad der eeuwigheid.
In dezen verheven aanhef bepaalde hij de Fabel van het epos:
Üe bestorming van het Paradijs door de kinderen van Kaïn met
die van Seth, gesteund door Helsche geesten. Paradijsgeesten
en hun kroost, de Reuzen, onder aanvoering van een hoofd, wel-
Één zoon Lodewijk Willem bletf hem nog over.