Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 148 —
Zy voelen zich, hoe traag, de hand en arm besproeien,
Kn siddren. Pelias, in 't sluimren half gestoord.
Roept kermend uit: „Mijn kroost! uw Vader wordt vermoord!"
Nog slaat hij de oogen op, en ziet zijn eigen leven.
Gewapend met het staal, reeds bloedig, tot hem streven.
En voelt op 't oogenblik zijn hartaar afgesneên;
En, stervend, waant hy nog dat hem een droom verscheen.
De Dochtrentrits gaat voort, en keelt den grijzen Vader,
En perst hem 't stokkend bloed uit hals en gorgclader.
En vreest dat zelfs een drop in 't lichaam overblijft. —
De gruwel is volwrocht; het zielloos lijf verstijft;
Waar zijt, waar zijt ge thands, en waar uw levenskruiden,
ó Colchia tooveres? De nacht is reeds door 't Zuiden,
't Gestarnt' verschiet reeds, en uw luchtkar houdt zich verr'!
Waar zijn die mengsels toch, aan 't oog der morgenster
Verboden; snavelbeen en uitgeplukt gevleugelt'
Van roerdomp, vledermuis, en gruwzaam nachtgevleugclt;
Dat harte van een raaf die zeven eeuwen telt;
Die hertenlever; en die maandaauw van het veld; »
Die 't negenjarig ooi, ten ketel uitgesprongen,
Deen blaten door de wei en zuigen aan zijn jongen!
Waar zijn zy? — Vraag dit niet, ó deerniswaard geslacht!
Uw roekloosheid vond straf; betrouw geen tooverkracht!
besluit.
Dus speelde, zelf ten prooi aan 't onheil dat hy schetste.
Op d' oever van den Rhijn, in 't Vaderlijk geweste.
De balling, wien 't geweld uit have en goed verstiet.
En niets dan 't eerlijk hart by 't kwijnend lichaam liet.
Dus, bukkende onder 't lot, vertroostte hy zijn lijden.
Met in 't Arcadisch riet een dunnen halm te snijden
Waar aan 't gepreste hart zijn' laatsten adem gaf,
Luchtkar van Medea. 2) Een dunnen halm snijden in
't Are. riet. Geenstevigen riethalm nemen om een heldenlied
te zingen, maar een minderen zang dan een heldenlied zingen,