Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 147 -
Wat zit ge aan Vaders bed uw' bloessems af te teeren?
'k Gevoel my 't oog bezwaard, en kan thands hulp ontbeeren .
Vaart wel, tot d' ochtendstond! — Dat woord van ochtendstond
Blijft steken, en versterft den grijzaart in den mond,
En heimlijk rolt een traan langs de uitgcdorde wangen.
Hy sluimert sprekende in, terwijl hy 't hoofd laat hangen.
Dat teedre Antinoë op 't donzen peuluw schikt.
Slaap, zegt ze, ó Vader, slaap, en worde u 't hart verkwikt!
Zy-zelve gaat ter rust. Het uur van midnacht nadert.
Do flaauwe maan gaat op en siddert door 't gebladert,
Maar wendt het aanzicht af en dekt het met een' damp.
Amfyze treedt voor uit, de handpalm voor de lamp,
En sluipt de bedzaal in, en heft zich op de tenen,
En ziet haars Vaders slaap, cn hoort hem slapend stenen.
Twee Zusters vliegen op haar wenken, 't Moordend staal
Blinkt iu henr handen, trilt, en flikkert door de zaal
By 't vlammen van de tocht. Op d' aanblik neergeslagen,
Ontzegt haar 't schuldloos hart bet gruwelstuk te wagen.
Zy bleeken — blozen — ach! zy schamen zich den schrik
Die tegen 't misdrijf waakt in 't hachlijk oogenblik:
Haar doel is edel; ja. De tederste van driën
Is moedigst en gereedst. Nu buigen zy de kniën
I Eu roepen 't noodlot en de afgrijsbre Hekaté 2),
Doch fluistrend, momm'lend, aan, met naauwlijks hoorbre beê.
Zy rijzen, 't Hoofd gebukt, de vingren saamgenepen,
1 Voelt elk zich, tegens dank, van de andren medesleepen.
IZy naadren 't ledikant, en heffen 't mes om hoog,
lEn stoten bliudlings toe met toegewrongen oog
lEn afgekeerd gelaat. Het bloed begint te vloeien;
Ontberen; out beteekent hier niet, een gemis; beren
lis dragen, waarvan het verl. deelw. geboren, het werkw. ba-
pn, de znw. baar, burrie, berrie, bord, enz.; ontberen is dus
Eigenlijk niet dragen; vandaar de beteekenis van missen,
f) Hekate, eene geheimzinnige godheid van uitgebreide macht;
lïcne afgrijselijke toovergodin, die heische Icunaten leerde,