Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 146 —
Wiar vaderliefde, en deugd, en tederhartigheid,
Door valsch betrouwen op een ijdle kracht misleid,
Een beter lot verdiende! ontfangt, ontfangt mijn tranen,
En zijt ten baak aan hen, die 't bloed vernieuwbaar wanen!
Met valschen tooverschijn nam Jazons Gemalin
Het lichtgeloovig hart van 's Konings telgen in,
En vleide haar H gemoed, begaan in 's Vaders kwelling
Met d' ijdlen hersendroom van jeugd- en krachtherstelling.
Helaas! zy dient den wrok van felgetergden haat,
Eu werft de Godvrucht tot een werktuig van 't verraad.
Antinoë-alleen verwerpt die Helsche vonden.
Haar zusters schudden 't hoofd: och of zy twijfl«n konden!
„Neen, Ezon werd verjongd, het stervend ooi herteeld;
„Eu 't is Medeaas konst die 't noodlot-zelf beveelt,
„Zy zegt ons kruiden toe; zy zal de sappen mengen
„Die in 't verouderd lijf vernieuwde krachten brengen;
„Welaan, men wissle een frisch voor 't reeds verwaassemd vocht,
„En kwijte ons van een plicht, door kindren nooit volwrocht!"
Zoo spreekt men, en, misleid door snoode toovertreken,
IBesluit men 't kwijnend lijf den gorgel af te steken.
Helaas! de Grijzaart drukt de zorgelooze koets
Met de afgeleefde leên, die 't overschot zijns bloeds
Met tragen loop verwarmt. Hy ziet zijn lieve spruiten
Een' minnelijken kring om 't purpren rustbed sluiten.
Omhelst ze, en prest ze ontroerd aan 't Vaderlijke hart.
Mijn Dochters, zegt hy, gaat! de nachtrust zalft mijn smart;
Om zich van hem te ontdoen, zond Pelias Jason om het gouden
vlies naar Colchis uit, maar werd op raad van Medca door zijne
eigene dochters, die waanden haren grijzen vader te zullen ver-
jongen, in stukken gesneden.
Begaan in, meer vindt men begaan met; ik ben met
hem begaan, ik heb medelijden met hem. 2) Eene der dochters,
eene andere was Alcestis, de vrouw van Admetus, koning van Pherae«