Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 145 —
Voor alles, wandel; of bestijg het dravend ros:
Zijn schudding maakt den last der ingewanden los.
En drijft de bloedrivier, waar ze in verstopte buizen
Tot staan kwam; doet het vocht door milt en darmscheil bruizen:
Besproeit den dorren huid als met een zachte waas.
En zet de scheiding af door nier en waterblaas.
DE DOCHTERS VAN PELIAS TAPPEN DOOR BETROUWEN OP TOOVERIJ
HUNNEN VADER HET BLOED AF EN WACHTEN VERGEEFS
OP DE JEUGDVERNIEVWENDE SAPPEN.
Rampzaalge! die den schat, dien ge in uw' boesem draagt.
Vertreedt, en dan van d' Arts onzinnig wcdervraagt.
eneeskunst heeft geen macht 't verbeurde weêr te geven.
[)e Hemel schiep haar niet tot Schikgodes vaa 't leven,
a, goot ze u ook, op 't spoor der Colchische beulin
üen nieuw en ander bloed de krachtloozc aders iu,
Iet werktuig bleef ontsteld, cn weinig zou 't u baten,
ezondheid hangt aan 't bloed, maar tevens aan de vaten,
)ie 't voeden, pressen, waar H in afscheidt en door vliet.
Teneeskunst steunt Natuur, maar zy herbaart haar niet.
Het kroost van Pelias 2) sloeg zoo de wreede handen
an 's Vaders ouderdom. Beklaagbre huwlijkspacden.
Medea, dochter van den Colchischen koning Aeëtcs, be-
ichte toovenares, die Jason het gulden vlies hielp veroveren en
em als zijne vrouw naar Griekenland volgde. Door Jason veria-
m, nam zij bloedige wraak op haren trouweioozen gemaal, door
twee kinderen uit hun huwelijk gesproten en zijne bruid van
leven te berooven, Pelias, zoon van Neptuaus; met zijn
veelingbroeder Nelens werd hij te vondeling gelegd en onder
srders opgevoed. Na den dood van Chretheus, koning van Jolcos,
e hunne moeder gehuwd en Aeson (Ezon) bij haar verwt^kt had,
jmachtigdeu zij den troon van Jolcos. Pelias verdreef zijn broe-
it en regeerde daar vreedzaam tot aan de komst van Jason, den
»on van Aeson, die zijne aanspraak o]) den troon deed gelden
TEN BERGE, BILDERDYK I, . 10