Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 9 —
T WIEL VAN HEUSDEN.
AU eerste heer van Heusden wordt Robhert genoemd, een zoon
uit het Teisterbantsche of Kleefsche huis. Zijn zoon Boudewijn
volgt hem in 857 op; van dezen verhaalt men, dat by in zijne
jeugd naar Engeland trok, Edmond in den krijg bijstond, door
zijne dappere daden de liefde won der schoone Sophia, 's konings
dochter, en deze heimelijk ontvoerde. Lang treurde de koning, in
't eind vonden zijne zendelingen haar weder te Heusden, aan *t
spinnewiel gezeten. Eene verzoening had plaats en onder de voor-
waarden daarvan was er eene, dat Heusden voortaan een rad van
keel als wapen voeren zou, ter gedachtenis aan het roode spinne-
wiel, wafevbij Sophia teruggevonden was i).
Aldus luidt de oude kronijk. Bilderdijk laat in zijne Romance
den ouden koning (Ethelijn) na twee jaren rondzwervens 's avonds
op het kasteel van Heusden aankomen. De vrouwe (zijne dochter
Ada) herkent haren vader, valt in bezwijming. Heusden van de
jacht t'huisgekeerd, vliegt naar zijne Ada;
„Hoel (zegt hij,) Englands Koning hier!"
„„Hoel Heusden (roept de S^orst)!"" —
En zij schreeuwt „o mijn vader!" uit.
Met sidderende borst.
De grijzaard ei echt zijne dochter van den „roover" terug, doch
Ada's tranen verteederen hem, en de verzoening heeft plaats met
den wensch des ouden:
ó Bloeie uw huis, eeuw in, eeuw uit.
Door Telgen, onzer waard;
Doorluchtig door een edel hart!
Doorluchtig door het zwaard!
') Zie Hofdijk en Van Lennep. Kasteelen in NederU^d*