Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— U3 —
)an nietig nieuwsgerel of wartaal aan te hooren.
erga 't onnut geklap, en hy die 't voert, met een',
ndien hy 't wagen durft uw' drempel op te treênl
ooft honig, schendt de korf, lichtzinnige barbaren;
[aar prangt het bietjen niet, daar 't uitrust op de blaärenl
Voor alles, schuwt de vrees; den neep der hartkwetsuur;
en kommer voor uw lot, aartsvijand der Natuur 1
ch, alles wat bestaat, geniet en smaakt het leven;
Is al, den zorgen vreemd, die ons om 't harte kleven,
r, reedlijk, wy-alleen, door valschen geest misleid,
istrouwen 't Vaderoog van Gods Voorzienigheid,
rbeuren 't geen zy schenkt, door de angsten die wy voeden,
voelloos voor 't geluk, verplet door tegenspoeden,
en. Christen, geef aan God de toekomst op, en hoop l
en, kranke, spaar u-zelv', hoe lot en wareld loop'!
oral bewaart uw ziel de troost van 't rein geweten,
mpzalig! die 't verloor; wien de ijsselijke beten
wroeging foltren, die niet sluimert, die geen goud
?redigt, daar ze in 't hart de strenge vierschaar houdt.
)r zulke is artseny noch uitkomst. Zy verkwijnen
bloemen op haar steel by 't heete zonneschijnen;
planten, die een worm het wortelmerg doorknaagt,
daar Megeraas zweep, die moedermoorders jaagt!
kranke, pchep vermaak uw leven na te denken!
moge uw' boezem rust, uw hart verkwikking schenken 1
de Almacht! eer uw' God met zuiverheid van hart!
dit is heeling, zelfs ia heelinglooze smart,
bezigheden, maar geen zorgen die u prangen!
;p in het toezicht lust op staat- en huiabelangen 1
rkom de kwelling, die, in wetenschap verdiept,
:elf u mooglijk wel uit achteloosheid schiept.
zelfs uwe aandacht ook aan zulke kleinigheden,
t lichaam vordren mag: aan welgevallig kleeden;
Een der drie wraakgodioneD.