Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
5S
— 142 —
Te recht 1 de harmony, die 't groot Heelal regeert.
Die ziel en lichaam stemt, wordt, strafloos niet, verkeerd,
middelen" ter gene/.tng.
Begint dan met u-zelv' dat zoet geheel te onttrekken.
Waaraan ge uw hebt vertast. De geesten op te wekken,
Is doodlijk; ó geeft rust aan 't zwak en lijdend deel!
De rust, de onthouding heelt; geen terging, geen gestreel.
Het kind, door snoeplust krank, is wars van zoetigheden.
En 't walgend ingewand vervult de plaats der reden;
Het huisdier zoekt by 't vuur verzachting van de kou;
De ontspanning geeft herstel aan pees en kabeltouw.
Natuur spreekt in u door vermoeinis. Haar vermanen
Is Godspraak. Leert u des van hersenoefning spanen 1
Verbergt uw boeken; legt uw dichtveêr uit de hand
Maar neemt bestoven veêl en strijkstok van den wand;
Geev zangerig klawier, geev Spaansche mandoline
Uw' vingren bezigheid, of dartle tamboerine 3) 1
Doch wacht u, dat de fluit uw weeke borst niet terg'.
Of 't toovrend zanggenot geen doodlijk gift verberg'I
Laat zoete vriendenkout (maar 't zij van ware vrinden.
Wie hartlijkheid en smaak, geen stijve plicht, verbinden.
Wier omgang voor 't verstand niet ledig is of dorl)
U streelen; doch vermijdt het ramlend dischgesnor
Dat d' ooren lastig is, en hart noch geest bevredigt.
Ja zelfs, de kieschheid kwetst, den fijnen smaak beleedigt.
Ontvlucht den kwelgeest: schuwt den slechthoofd boven al.
Wiens reden dwaasheid is, wiens tong een ijdle schal,
Waarby ge u-zelf verpijnt met zin of slot te zoeken.
En zuchtend rugwaart ziet naar de opgepakte boeken.
Ach! minder wordt de geest, die klaar, die zuiver denkt.
Door wat de Wiskunst diepst, wat ze edelst heeft, gekrenkt;
Min lijdt hy door 't geheim der Zielkunde in te boren,
De studie, Eene kleine luit met vier snaren. KU
trom met bellen.