Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 141 —
iat de onnoozle mensch verlokt wierd door den schijn,
iwy8, zich-zelv' genoeg, en God gelijk te zijn?
wist hy, wat gy kost! Verval van 's roenschen krachten;
lood, de zeekre dood, uit d' eersten beet te wachten;
njnen, waar de dood haar afschrik van ontleent;
lies wat op aard in 't krankbed wordt beweend!
itervling, ga het land met drupplend zweet besproeien:
)rood, van 't zweet doorweekt, waarvan uw wangen vloeien:
doornen, distels uit, breek kei en rotsgrond door;
•ijf de scherpe ploeg al knikkende in de voor!
wijl ge u krommen moet, van d'arbeid: niet van 't zitten!
|u de zon op 't hoofd, het denken niet, verhitten!
op uw legerstee van lijfsvermoeidheid in,
[aak geen nachten door r.it ijdle lettermin!
lar uw lot, uw' staat, bestemming, vloek, en zegen!
!h de Almacht niet verdwaasd in hare ontwerpen tegen,
^chiep geen' Konstnaar, geen' Geleerde, maar een' mensch.
rerk van God te zijn, dit stervling, zij uw wensch!
?fen heerschappij op 't aardrijk, op de dieren!
rat uw' stand betaamt; beteugel norsche stieren,
opgetoomden hengst, den elefant in 't bosch!
lert en ever af, verschalk de looze vos!
aarde, en zee, en lucht, uw grootheid cyns te geven!
|t woedende Element beploegen met den steven!
rater, lucht, en wind, als rossen in 't gareel!
;i uw' scepter uit naar 't verste warelddeel,
•vling, koomt u toe. Maar ijdle mijmeringen;
haar diepst geheim vermetel af te dwingen;
irnt' voorby te zien, in 's hemels eindloosheên;
|f van 't stofgewaad, hei licht van licht te ontkleên;
[ebeelden roem uit nietigheêu te delven;
voor een rook, ten koste van zich-zelven;
IV' te sloopen met verzaking van zijn' stand;
Iredelooze drift, die uitspat uit den band,
[aft Natuur, getrouw aan 's Hoogsten welbehagen,
luizendduizenden, door onopnoembre plagen.