Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 140 —
Voor 't hemelscb pronkbeeld aan, waar 't bart zich in beha
De Ixion neemt zijn wolk voor 's hemels koninginne,
£n boet de razerny van zijn verboden minne.
Hy lijde! een oogenblik, te zalig voor deze aard.
Was, hoe bedrieglijk ook, een hel vol plagen waard!
Helaas! ook zelfs die waan ontbreekt my. 'k Mis geheugen
En doorzicht: 'k mis my-zelv*: mijn buit is ij die leugen,
Mistroosting, dwaasheid die haar eigen web doorziet.
Zie daar mijn wetenschap! die won ik, anders niet.
'k Benij den akkerman gezond verstand en oordeel.
Dan roep ik: ó Mijn God, is dit des levens voordeel!
Dit, waar we om zwoegen! Ja, de wijsheid is uw gift;
Maar wee een' hersenbeul die zoo veel onheils stift'!
Ach, waarom zulk een zucht mijn kindsheid ingegoten.
Die 't leven van zijn doel, zijn waarde, moest ontbloten?
Waar, waarom 't peinzend hoofd niet van zich-zelv' gered?
Of, zoo 't onheelbaar waar, voor 't derde jaar verplet?
de bestemming des menschen is niet tot geleerde
kunstenaar maar tot mensch.
Neen, kranken, 't is niet een, een enkle zinsverkeerdheid
Heel 't lichaam offert ge op, misdadige Geleerdheid!
Onzaalge kennisboom, tot 's menschen leed geplant.
Die blozende appels biedt aan de uitgestrekte hand!
Hoe tergt ge en oog en tong, bekoorlijkste aller vruchten
Hoe doet ge 't gretig hart naar uw bezitting zuchten!
Hoe klopt, hoe dringt het op van toomelooze lust!
Ai my! 't bezwijkt, het smelt, zijn prikkel laat geen rust.i
Helaas! behoefde er slang, of list of vleieryen?
Behoefde een strafbre trots zich niet in 't hart te vlijen.
1) Ixion, koning der Lapithen, door Jupiter wegens mooi
straft. Daarna ontbrandde hij in snoode liefde voor Juno. J
gaf hem echter in plaats van Juno eene wolk te omhelzen,
uit de Centauren sproten. Voor deze misdaad werd hij
onderwereld op een draaiend rad vastgebonden^
V