Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 139 —
rstompt voor elk genot dat andren gretig smaken,
it andren meer dan rust, dan heil, dan voedsel is,
rwekt het walging, spijt, verveling, ergernis,
't eenige geluk, het geen gy kunt genieten,
eenig dat uw bloed met ruimer stroom doet vlieten,
foltring van een brein, verwend, en afgesloofd,
streelt den boezem niet, maar de ijdelheid van 't hoofd.
zelfbeschuldiging.
Maar ach! wie spreekt hier? Ik! ik, die my-zelv' beschuldig,
'k doe my-zelven recht, daar ik de waarheid huldig.
Heb meê my-zelven, ja, verwaarloosd en gehaat —
lijfsbehoeften, als mijn ziel te kleen, versmaad —
ach, wat is 't gevolg (ó doodlijk loon der kwelling!)
smarten zonder eind en onmacht der herstelling.
\6! voor my is *t niet, zoo de ochtend lieflijk rijst,
't tjilpend pluimgediert des Scheppers weldaän prijst,
morgen daagt voor my, dan tot vernieuwend lijden!
avond, die mijn ziel met nachtrust mag verblijden!
koesterende slaap bezoekt mijn legerkoets,
)008t het dwarlend brein, of koelt den gloed des bloeds.
zang, geen snarenspel, vertroost mijn zuchtend harte;
eluid der vrolijkheid verdubbelt me alle smarte.
zenuw kan den druk des luchtstrooms niet weêrstaan:
!on versmelt, of 't waar, heur slappe vezeldraan.
t nachtspook dooie ik om wen alles ligt te rusten,
frissche nektarteug mag H brandend hart gelüsten,
ichtstraal priemt my als een schicht door 't schokkend hoofd;
jeest cn leven zijn als cindels uitgedoofd,
stokt my 't hart, en daar, daar klemmen felle krampen,
pieren, *t lijf, spant op van onverdrijfbre dampen,
hoofd wil bersten, en (ó Hemel!) och of 't mocht!
Ifs de zielrust wijkt voor lichtontvlambren tocht,
nietigst treft mij; ja, belachbre kleinigheden
)eren me, en mijn geest wordt zonder eind bestreden,
nder grijpt voor 't minst de schaduw die hij jaagt