Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 138 —
Uw leerzucht zy gedwee, bevredigd met u-z«}lven.
En poog wat waarheid is, geen glorie, op te delven;
Rükk' daaglijks meer en meer op 't pad der wijsheid voort;
En worde, indien 't kan zijn, door *t lichaam niet gestoord I
Wat zijt ge, een Tantalus die telkens aan zijn lippen
Het vocht waar naar hy dorst rampzalig ziet ontglippen!
Een Sizyfus 3), gedoemd tot wentlen van den steen!
Of, is u 't perk genoeg van 's menschen vatbaarheên? —
Helaas! — Doch, wees geen mensch! wees Engel, en te vreden
Met wat u de Almacht gaf in menschenvatbaarheden!
Neemt, waar zich 't menschlijk hart aan zeekre drift verpandt;
De wrevel, de eigenzin, niet eeuwig de overhand?
De Jager leeft alleen in 't wildbraad na te sporen:
De Hebzucht acht het uur, dat rente derft, verloren:
Ea gy> betreurt ge 't uur, het oogenblikjen, niet.
Dat, daar gy 't grijpen wilt, u leringloos ontschiet?
Is 't leven, aan den mensch voorzeker niet beschoren
Om, werkloos met het lijf, geheimen in te boren.
En dat, uws ondanks, steeds tot andre zorgen noodt,
U zelfs geen weestaat? niet verwerplijk voor de dood?
Doordringt u 't bitter niet van eindeloüze poging,
Te loor gesteld door 't lot, verijdeld in beooging.
Ja, klopt de wanhoop-zelv' niet somtijds aan uw borst,
Wanneer ge een* last beschouwt, dien ge ongewillig torscht?
Ontsluit ge *t hart ook wel voor 't lachen van 't genoegen,
Dat andren etreelen mag te midden onder 't zwoegen?
Zijn 's levens vreugden voor u vatbaar? Neemt gy ze aan? —
Gy werpt ze als smaakloos weg, wat zoude u *t hart verzahn?
Helaas! daar is voor u geen schuldeloos vermaken:
Tantalus, zoon van Jupiter, veroordeeld om eeuwig honger eï
dorst te lijden. Tot vergrooting zijner straf staat hij tot den mon(
toe in het water, doch wil hij drinken, dan vloeit het weg; bovei
zijn hoofd hangen appels, wanneer hij een tak grijpen wil, waai
deze van hem af. Sizyfus moet in de onderwereld een zwarej
steen naar boven wentelen, welke telkens naar beneden stort.